Disclaimer

 

Auteursrecht
Better Life Thuiszorg behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de inhoud van deze  website, de daarin opgenomen gegevens, video's, afbeeldingen en teksten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Better Life Thuiszorg is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie waaronder tevens afbeeldingen, video's en teksten, openbaar te maken en/of te kopiëren op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze  website en de daarin opgenomen gegevens, kan Better Life Thuiszorg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Better Life Thuiszorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Informatie van derden
Better Life Thuiszorg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de toegang tot of de informatie op enige  website die is gelinkt van of naar deze website.

 

Terug naar vorige pagina