Financiën

De wijkverpleegkundigen van Better Life Thuiszorg zijn getraind in de voorlichting over op welke wijze de overheid uw lasten voor zorg kan verminderen. Zij weten wat de verzekeringsmaatschappijen en de overheid voor u kunnen doen. Op basis van deze voorlichting kunt u de optimale keuze maken die past bij uw situatie.

ZiN-zorg

De overheid financiert alle door haar toegekende zorg. (Zorg wordt toegekend door middel van de indicatiestelling).

Persoonsgebonden Budget

In geld als een 'Persoonsgebonden Budget' [PGB]. Het geld wordt op uw rekening gestort en u koopt uw zorg in bij een bureau dat aan uw wensen voldoet. De eigen bijdrage is al in mindering gebracht. U dient wel verantwoording af te leggen over de besteding van het geld.

WMO zorg en begeleiding

De huishoudelijke zorg valt nu onder de WMO. Dit is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet wordt door de gemeenten uitgevoerd. Bij de gemeente in uw woonplaats treft u een WMO-loket aan waar u uw aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning kunt indienen.