Wat doen wij voor u?

Zorg via ZiN

Better Life Thuiszorg regelt:

 • de indicatiestelling
 • de selectie van de zorgverleners
 • herindicatie
 • de administratie
 • de betalingen
 • de verantwoording naar het zorgkantoor
 • een snelle uitbreiding van zorg

U vraagt zorg aan en maakt uw wensen kenbaar. Verder geeft u de organisatie van uw zorg uit handen en neemt Better Life Thuiszorg het van u over. Dit geeft rust in soms moeilijke tijden.

Zorg via het Persoonsgebonden Budget [PGB]

Better Life Thuiszorg regelt:

 • de indicatiestelling
 • de selectie van de zorgverleners
 • de herindicatie
 • de facturatie

De cliënt:

 • koopt zelf de zorguren in bij Better Life Thuiszorg
 • regelt zelf de betalingen
 • legt verantwoording af aan het zorgkantoor *)

*) Informeer ook naar onze mogelijkheden in de ondersteuning van de administratie.

Zorg particulier

De cliënt wil meer dan de geïndiceerde uren bijkopen. De cliënt betaalt uit eigen middelen de kosten van de zorg. Wij kunnen u precies voorrekenen wat u dat gaat kosten per periode.


Vraag dit na bij onze wijkverpleegkundige: 035 - 52 888 91.