Kwaliteitsborging

Ondernemende zorgprofessonials

Door onze bewuste keuze van de zorgverlener werken we met compassie en met respect voor de eigenwaarde van de cliënt en heeft de zorgverlener echt plezier in het werk. Dat komt de kwaliteit zeer ten goede. Voor de cliënt betekent dit dat de zorg verleend wordt door vaste zorgverleners in een klein team waardoor er al snel een vertrouwensband opgebouwd wordt.

Kwaliteit van zorg

Better Life Thuiszorg hecht bijzonder aan de kwaliteit van de verleende zorg en doet er alles aan om deze te garanderen. Om deze optimale zorgverlening aan te kunnen bieden heeft Better Life Thuiszorg gecertificeerde professionals in dienst. 

Levenslang leren

Better Life Thuiszorg heeft een scholingserkenning, die haar in staat stelt de zorgverleners (bij)scholingscursussen aan te bieden. Werken en leren gaan bij Better Life Thuiszorg samen. Zo kunnen nieuwkomers naar een hoger niveau doorstromen en hun eigen maatschappelijke positie verbeteren. Dat is goed voor de motivatie. Voor zover nodig volgen alle nieuwe zorgverleners van Better Life Thuiszorg een interne scholing.

Advies op maat

Better Life Thuiszorg adviseert u hoe u optimaal gebruik kunt maken van de ZiN-ondersteuning en daar waar dit ontoereikend is, zoeken we in overleg met u naar andere oplossingen.