Uw rechten

Privacy

Zorgverleners die via Better Life Thuiszorg bij cliënten gaan werken komen natuurlijk in aanraking met allerlei privézaken van de cliënt. Zij worden verondersteld grote discretie in acht te nemen. Dit houdt o.a. in dat er niet over andere cliënten en zorgverleners wordt gesproken. Beter Life heeft daartoe een Privacy reglement opgesteld.

Cliëntenraad

Er bestaat een cliëntenraad bij Better Life conform de wet WMCR. In deze cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van onze cliënten die op alle vlakken advies geven over bepaalde onderwerpen die hen aan het hart gaan. Better Life heeft zich verplicht daarmee serieus om te gaan.

Klachtenregeling

1. Kwaliteitsmanager

Een officiële klacht kan allereerst bij ons bureau mondeling of schriftelijk worden ingediend. U kunt de klacht ook neerleggen bij onze kwaliteitsmanager. De klacht zal zeer serieus door Better Life worden behandeld en er zal getracht worden tot een oplossing te komen.

2. Klachtencommissie [BTN]

Mocht het geschil voor de cliënt of de zorgverlener toch nog niet tot genoegen door Better Life zijn afgehandeld, dan kan de klager vervolgens de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de branchevereniging BTN indienen.

Better Life Thuiszorg is lid van de Branchevereniging Thuiszorg Nederland [BTN].