Kwaliteitsborging

Uw wensen, uw ritme

Onze slogan staat duidelijk in ons logo vermeld. Better Life Thuiszorg werkt met professionals op verschillende niveaus. Zij kennen de thuiszorg en de wensen van hun cliënten. Zij verlenen zorg zoals u dat graag zou willen. Onze professionals begrijpen dat het moeilijk kan zijn te moeten accepteren dat er zorg nodig is, zij begrijpen dat hun komst bij u in huis een inbreuk is op uw privacy en zij gaan daar professioneel mee om. Tegelijkertijd leven zij zich in, in uw situatie en voelen en denken mee met u als het gaat om acceptatie van soms moeilijke omstandigheden.

Vertrouwen

Met professionele zorgverleners die langer bij u de zorg uitvoeren ontstaat een band. Dat geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat u moeilijke onderwerpen kunt bespreken met uw zorgverlener en dat u vragen waar u mee zit kunt stellen.

Gedragscode, beroepscode, beroepsgeheim

Zorgverleners die via Better Life Thuiszorg werken moeten zich houden aan een gedragscode. Voor verpleegkundigen en verzorgenden bestaat er een landelijke beroepscode. Better Life Thuiszorg hanteert daarnaast een eigen gedragscode voor al haar zorgverleners. Hierin wordt bijvoorbeeld omschreven hoe zorgverleners met u communiceren, hoe zij moeten omgaan met uw eigendommen en hoe zij zich dienen te houden aan het beroepsgeheim.

 

Uw privacy is ook vastgelegd in een apart Privacyreglement waaraan zorgverleners zich dienen te houden.