Linken

Informatie

Regelhulp.nl: website

Digitale wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

Zorgwijzer.nl  |  zorg snel gevonden: website

Landelijk zorg register welke de zorgvrager helpen in haar zoektocht naar de juiste zorg.

Rijksoverheid.nl: website

Geeft informatie over wetten rondom zorg en gezondheid.

KiesBeter.nl: website

Kwalitatieve vergelijking thuiszorgorganisaties.

[CIZ] Centrum Indicatiestelling Zorg: website

CIZ indiceert langdurige zorg (Wlz).

[CAK] Centraal Administratie Kantoor: website

Hier kunt u via een rekenprogramma uw eigen bijdrage berekenen.

Per Saldo: website

Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Ieder(in): website

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Ieder(in) is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen Platform VG en de CG-Raad.