Missie en visie

Missie

Better Life Thuiszorg levert zorgdiensten aan cliënten om hen in staat te stellen de regie in hun eigen thuissituatie te kunnen voeren. Deze zorg wordt ingebed in het eigen sociale netwerk. Dit kan zijn: familie, vrienden, maar ook mantelzorg en WMO zorg.

 

Gaat het minder goed met de gezondheid dan kan de zorg in de thuissituatie worden uitgebreid tot intensieve zorg, inclusief verpleging en palliatieve ondersteuning. Better Life Thuiszorg opereert in de regio’s Het Gooi, Almere.

Voor zorgverleners wil Better Life Thuiszorg een goede en verantwoorde werkgever zijn met oog voor individuele wensen en behoeften van haar werknemers.

Visie


Voor het welzijn van de cliënt is het beter langer in de eigen woonomgeving te blijven. Het is belangrijk dat de zorg geleverd wordt door een klein team van zorgverleners.


Better Life thuiszorg levert álle vormen van thuiszorg voor WMO, ZVW en WLZ -zorg en PGB en HH-zorg.

De zorg wordt door zorgverleners in loondienst verleend. Zo borgt Better Life Thuiszorg de verhoging van de kwaliteit van de zorgverlening thuis en zorgt Better Life Thuiszorg ervoor dat de zorgverleners in staat worden gesteld om verantwoorde zorg te leveren en actief bezig te zijn met goede kwaliteit van zorg. 

Eisen en wensen van cliënten

Uit de Consumer Quality (CQ) meting van 2011 is gebleken dat de informatieoverdracht naar cliënten binnen zorgland niet optimaal is. De bureaucratie rond de zorgverlening is dermate gestegen dat het voor cliënten bijna onmogelijk is de wet en regelgeving te begrijpen en de consequenties daarvan te aanvaarden. Better Life Thuiszorg heeft zich voorgenomen om in de periode 2011-2013 de prioriteit te leggen bij het op de juiste manier informeren van cliënten die bij ons in zorg zijn of komen. De nadruk ligt hierbij deels op de regels vanuit de overheid, maar meer nog op maatwerk. We willen ervoor zorgen dat cliënten de informatie begrijpen en op maat krijgen aangeboden.

 

Informatie die cliënten van verschillende instanties ontvangen is soms met elkaar in tegenspraak. Wij proberen als organisatie de cliënt wegwijs te maken in de regelgeving en te helpen met het bewandelen van de juiste weg als het gaat om het aanvragen van zorg, hulpmiddelen, vervoer en andere zaken waar cliënten recht op hebben. Hierbij proberen wij ook de samenwerking met andere organisaties te verbeteren om de zorg voor de cliënt zo goed mogelijk te kunnen coördineren.  De Cliëntenraad ondersteunt de directie in het maken van de juiste keuzes en het nemen van beslissingen. Cliënten worden regelmatig geïnformeerd over de organisatie en ontwikkelingen in de maatschappij.


uit: compatibiliteitsmodus, bijlage A, versie 1, d.d. 1 maart 2011

 


Download het Reglement Raad van Toezicht
(pdf opent in nieuw venster)


 

 

 

DOWNLOAD

Reglement Raad van Toezicht

(pdf opent in nieuw venster)