Publicaties

Voor cliënten, zorgverleners en andere partijen binnen de thuiszorg


Nieuwsbrief per e-mail: maandelijks

Deze verschijnt maandelijks met daarin actuele informatie over o.a. Better Life Thuiszorg, de ontwikkelingen in de thuiszorg en het scholingsaanbod. Zo worden zorgverleners die via Better Life Thuiszorg werken op de hoogte gehouden van alle facetten van de organisatie Better Life Thuiszorg en de thuiszorg in het algemeen.

 

De nieuwsbrief is direct leesbaar op de intranetsite voor zorgverleners en wordt daarnaast ook digitaal verspreid via e-mail.

 

Intranet: steeds actueel

Via de intranetsite van Better Life Thuiszorg worden onze zorgverleners op de hoogte gehouden van alle veranderingen op het gebied van zorginhoud. Zijn er wijzigingen door de Inspectie van Volksgezondheid, het Zorgkantoor of onze brancheorganisatie dan plaatsen wij deze berichten, beleidswijzigingen of wetenswaardigheden op het intranet. Daar vinden de zorgverleners ook alle protocollen, formulieren en aanwijzingen om hun zorg goed uit te kunnen voeren.

 

Zo zijn onze zorgverleners voortdurend op de hoogte van veranderingen en verhogen wij de kwaliteit van de zorg en de kennis van de professionals.