Planning

De traditionele thuiszorg plant op basis van de beschikbaarheid van het personeel.
Better Life Thuiszorg plant op basis van het met u overeengekomen zorg-arrangement.

 

Paraaf

De zorgverleners zetten hun paraaf op de aftekenlijst nadat zij een dienst verricht hebben en u ondertekent de lijst in zijn geheel voordat de lijst opgestuurd wordt naar Better Life Thuiszorg.

Deze lijst dient dan ook als bewijs naar het zorgkantoor en het CAK dat de diensten verricht zijn.