Werkwijze

Werkafspraken

Better Life Thuiszorg onderscheidt zich ten opzichte van de traditionele thuiszorgorganisaties door de wijze waarop zij haar zorgverleners rekruteert. Onze zorgverleners zijn ZOZ'ers (Zelfstandig Ondernemende Zorgverlener). Op deze wijze verkrijgen wij zeer gemotiveerde mensen die weten dat er op hen gerekend wordt.

Bij wie ligt de verantwoording? En de coördinatie?

Een zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor zijn taken en de uitvoering ervan. De cliënt kan zijn wensen met de zorgverlener zelf bespreken.

Wij leggen uw wensen vast in het zorgleefplan en controleren de uitvoering daarvan. Wanneer de zorgzwaarte anders wordt passen wij uw  team aan. Alle informatie wordt doorgegeven aan de zorgverleners en Better Life Thuiszorg bewaakt de uitvoering.

Afzeggen van een afgesproken zorgtijd

Wij plannen ongeveer 1 maand vooruit om de gereserveerde tijd voor u veilig te stellen. Dit geeft continuïteit in uw zorgverlenersteam.

Vijf dagen vooraf afzeggen

Wanneer de cliënt een dienst wil afzeggen vragen wij u dit tenminste 24 uur van te voren aan te geven, zodat wij de kans krijgen de zorgverlener op tijd in te lichten en vervolgens nog ergens anders te plaatsen. Anders moeten wij de geplande diensten bij u in rekening brengen.

Verslaglegging van de zorg

Better Life Thuiszorg geeft bij de cliënt een zorgdossier af waar alle informatie over de cliënt en de gewenste zorg in komt te staan. In het dossier is onder andere aanwezig het zorgplan, de gegevens van de cliënt, een dagplanning, een aftekenlijst voor de medicijnen en een dienstlijst. Op deze dienstlijst tekent elke zorgverlener haar bezoek af, vervolgens tekent u voor akkoord en de dienstlijst  wordt  vervolgens iedere maand opgestuurd naar het hoofdkantoor.

Bij een intensieve zorg wordt er elke 4 maanden of wanneer de zorg daar om vraagt  een coördinerende vergadering door de zorgverleners belegd om elkaar te informeren en de afspraken te plannen.