Dementiezorg

Mensen verliezen in het ouder worden soms een gedeelte van hun denkvermogen. Dit is een geleidelijk proces en kan vergaande gevolgen hebben. De in eerste instantie gewone vergeetachtigheid kan zo ernstig worden dat alleen thuis zijn onverantwoord is of dat een aanwezige partner heel zwaar belast wordt in de zorg voor de ander. 

In deze gevallen hebben mensen recht op zorg. Vaak is het moeilijk om exact het moment te bepalen waarop die zorg nodig is. Ziekenhuis en huisarts zullen u hier in adviseren.

Indicatie

Better Life Thuiszorg heeft veel ervaring in de zorg voor dementerende ouderen. U kunt altijd vrijblijvend informatie aanvragen en uw situatie uitleggen. Onze wijkverpleegkundigen bekijken samen met u wat u wilt, wat u nodig hebt en wat wij u kunnen bieden op basis van uw zorgindicatie. Ook kunt u, wanneer u nog geen indicatie heeft, ons altijd bellen voor advies en hulp bij het aanvragen van een indicatie.

Zorgleefplan

In het zorgleefplan leggen we de afspraken rond de zorg met u vast. Zo weten zorgverleners exact wat er nodig is en waar u mee geholpen wilt worden.

Structuur

De zorg kan bestaan uit begeleiding en het bieden van structuur om zo het dementieproces af te remmen. De zorg kan ook bestaan uit zorg voor het huishouden of de lichamelijke verzorging. In ernstige gevallen kan de zorg zo uitgebreid zijn dat u bijna constant de hulp van een zorgverlener thuis nodig heeft.

CIZ

Het CIZ bepaalt in overleg met de wijkverpleging voor welke zorg u in aanmerking komt. U kunt daarnaast altijd besluiten om particulier extra zorg in te kopen.