Langdurige ondersteuning

Voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan aanspraak of gezelschap dan kunnen wij dit voor u organiseren. Wij zoeken voor u een vertrouwde hulp die met u een kopje koffie drinkt, een wandelingetje maakt, uw maaltijden bereidt en u gezelschap houdt.

Dagelijkse behoeften

De dagelijkse maaltijden schieten er vaak als eerste bij in. Juist deze elementaire zaken zijn zo belangrijk om goed te kunnen functioneren. Better Life Thuiszorg werkt samen met een aantal ervaren dames die graag het eten verzorgen, de tafel sfeervol dekken en netjes opruimen. Het geeft gezelligheid en tegelijkertijd kunnen er hand- en spandiensten verricht worden. De dames kunnen u ook helpen bij de toiletgang, u herinneren aan de medicijnen en de was doen. Verder kunnen zij het bed verschonen en iets te eten en te drinken klaarzetten voor de middag of avond.

Zorgdossier

Bij de start van de zorgverlening ontvangt u een zorgdossier waarin alle zorgverleners hun bevindingen moeten noteren. Mocht de zorgvraag zich in tijd en intensiteit gaan uitbreiden dan kan de zorg altijd in goed overleg uitgebreid worden. Voor onverwachte gebeurtenissen kunnen we onze ambulante verpleegkundigen vragen om te beoordelen in hoeverre er extra assistentie noodzakelijk is.