Particuliere zorg

Wanneer u in Nederland zorgbehoevend bent, bepaalt het CIZ voor de WLZ indicatie de hoeveelheid zorg waar u recht op heeft. Het komt regelmatig voor dat de mate waarin u zorgbehoevend bent of zich voelt niet overeenstemt met hetgeen door het CIZ wordt geïndiceerd. Het feit dat er op de zorgkosten bespaard moet worden werkt hierin door.

Specifieke wensen

Wilt u meer zorg dan waar u volgens het CIZ recht op hebt dan bent u genoodzaakt om particulier extra zorg in te kopen. Ook dit is mogelijk bij Better Life Thuiszorg. Wij werken met scherpe tarieven en proberen te voldoen aan uw specifieke wensen.

Financieel anders geregeld

Voor de zorg die u particulier ontvangt krijgt u maandelijks een factuur. Wanneer u in het bezit bent van een geldige indicatie van het CIZ dan is deze zorg vrijgesteld van BTW. U moet dit wel kunnen aantonen.

 

Voor de zorg die u in natura ontvangt, krijgt u geen rekening. De kosten worden door Better Life Thuiszorg in rekening gebracht aan het zorgkantoor. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent, op basis van uw verzamelinkomen, uw eigen bijdrage voor de zorg. Deze financiële afwikkeling is vastgelegd in de wet. U kunt de hoogte van bijdrage berekenen op de site: www.hetcak.nl.

PGB

Soms heeft een cliënt haar zorg laten omzetten naar een PGB. U wordt door ons dan gezien als particulier betalende cliënt. U krijgt dan maandelijks van ons een factuur. Met deze rekeningen kunt u uw uitgaven verantwoorden en houdt u een gedetailleerd overzicht.