Revalidatiezorg

Wanneer u bent geopereerd of  na een val tijdelijk minder mobiel bent dan heeft u daarna te maken met een periode van revalidatie. U moet het vaak nog rustig aan doen en meestal oefent u alleen of met behulp van een fysiotherapeut om weer gedeeltelijk of volledig te herstellen.

Revalidatiecentrum of liever thuis

In deze periode heeft u soms hulp nodig omdat de dagelijkse dingen niet meer lukken of te vermoeiend zijn. U kunt dan worden opgenomen in een revalidatiecentrum, maar wellicht vindt u het prettiger om thuis weer op krachten te komen. Gedurende deze periode thuis kunt u een indicatie krijgen voor zorg.

De zorg kan bestaan uit het overnemen van huishoudelijke taken (wanneer u een indicatie voor zorg van de gemeente heeft gekregen) of we helpen u met de dagelijkse zorg  zoals hulp bij douchen en aankleden.

Het doel van thuiszorg

Het doel van revalidatiezorg is om u te helpen zo snel mogelijk  weer zelfstandig te functioneren. De indicatie is meestal voor een korte duur en de zorgverlener zal u aansporen om weer dingen zelf te doen of u adviseren hulpmiddelen te gebruiken zodat u weer onafhankelijk van zorg verder kunt. De zorg is er dus altijd op gericht om u erop voor te bereiden dat u op een gegeven ogenblik geen zorg meer nodig heeft.

Uw zorgleefplan

Uw zorg wordt beschreven in een zorgleefplan. Hierin staat ook vermeld welke doelen er bereikt moeten worden en welke acties daarop moeten worden ondernomen. Zo houden we goed bij wat uw vorderingen zijn en wat u nodig heeft om weer zelfstandig te kunnen functioneren.