Verpleging

Gediplomeerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen zorgen voor extra ondersteuning en verpleegkundige zorg.

Specifieke verpleging

Het kan zijn dat specifieke verpleging noodzakelijk is. De cliënt kan gebruik maken van de service van een wijkverpleegkundige of een ambulante verpleegkundige, die voor zeer korte tijdsduur kan worden ingezet en specifieke handelingen kan verrichten zoals: wondverzorging, katheter spoelen, medicatie toedienen, morfinepleisters verwisselen en stomazorg.

Terminale verpleg

In de laatste fase kan terminale verpleging worden ingezet.