Wijkzorg

Wijkzorg bestaat meestal uit korte zorgmomenten die onze zorgverleners in een wijk uitvoeren bij verschillende cliënten, soms ook meerdere keren per dag. Dit is bijvoorbeeld van belang bij patiënten die na een operatie thuiskomen en regelmatig (even) zorg nodig hebben. Ook ouderen of gehandicapten die vaker per dag voor korte tijd ondersteuning of zorg nodig hebben kunnen hiervoor bij Better Life terecht.

Wijkteam

Vaak kennen ze daarom ook de buurt waarin u woont goed en weten ze welke mogelijkheden er op het gebied van zorg en ondersteuning  zijn in dat gebied. De zorgverleners werken graag in hun eigen wijk zodat de reistijden kort zijn.